Kemian päivät

Järjestämme Kemian päivillä 11.4.2024 seminaarin kestävästä kemiasta. Alta löydät iltapäivän ohjelman. Tervetuloa seminaariin.

Kestävä kemia opetuksessa: Esimerkkeinä kiertotalous, työelämätaidot ja systeemiajattelu


Seminaarissa käsitellään kestävää kemiaa ja sen opetusta. Aihe on hyvin ajankohtainen, mikä käy ilmi esimerkiksi kemian alan uusimmasta tutkimuksesta, median uutisoinnista, opetussuunnitelmien perusteista ja useista aiheen opetusta edistävistä hankkeista. Aihe on hyvin laaja, minkä vuoksi seminaarissa keskitytään muutamaan ajankohtaiseen teemaan, kuten kiertotalouteen, työelämätaitoihin ja systeemiajatteluun. Seminaarissa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä. Seminaari päättyy jännittävään kestävä kemia -opetuksessa paneeliin.

Järjestäjät: Kemian opetuksen jaosto ja Kemian Seurat
Puheenjohtaja: Johannes Pernaa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

13:00–13:45 Biomassan ja erityisesti ligniinin rooli kiertotaloudessa
Timo Leskinen, professori, Helsingin yliopisto

13:45–14:15 Onko kestävä kehitys työelämätaito?
Jan Lundell, professori, Jyväskylän yliopisto

14:15–14:30 Tauko

14:30–15:30 Paneeli: Kestävä kemia opetuksessa

14:30–14:45 Alustus: Kestävyys ja systeemiajattelu kemian opetuksessa
Emmi Vuorio, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

14:45–15:30 Paneelikeskustelu
Puheenjohtaja: Johannes Pernaa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Panelistit:
  • Emmi Vuorio, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
  • Hanna Pohjonen, opetusneuvos, Opetushallitus
  • Ari Myllyviita, lehtori ja opettajankouluttaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
  • Jarkko Lampiselkä, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto