Stipendit

Kemian opetuksen jaosto jakaa Suomalaisten Kemistien Seuran myöntämiä stipendejä kemiasta innostuneille ja sitä kohtaan erityistä kiinnostusta osoittaneille yläkoulun oppilaille ja lukion opiskelijoille. Stipendit myönnetään opettajien vapaamuotoisten hakemusten perusteella.

Edellytyksenä on, että
  • kyseinen opettaja työskentelee Uudellamaalla
  • on SKS:n jäsen ja kuuluu Kemian opetuksen jaostoon.
Yläkoululaisille jaetaan 5 kpl 50 €:n stipendejä ja lukiolaisille 5 kpl 100 €:n stipendiä. Lisäksi Suomalaisten Kemistien Seura palkitsee erikseen parhaiten ylioppilaskirjoituksissa menestyneet opiskelijat.

Uudellamaalla toimivat opettajat jaoston jäsenopettajat voivat hakea stipendiä. Muissa maakunnissa stipendien jaosta vastaavat paikallisseurat.

Stipendiä haetaan keväisin verkkolomakkeella, joka on auki vain hakuaikana.Kevään 2023 haku on nyt auki. Hae stipendiä 5.5.2023 23:59 mennessä tällä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123704/lomake.html.Edellisten vuosien saajien opettajat ja oppimisyhteisöt: