Kemian opetuksen jaosto myöntää 1–3 jäsenelle hakemuksesta matkastipendin 23.–24.9.2024 Tukholmassa järjestettävään kemian opetuksen konferenssiin.
Apurahapolitikka: Jaostolla on yhteensä 350 € rahoitus, joka jaetaan hakijoiden kanssa tasan. Jos on yksi hakemus niin koko stipendi menee yhdelle hakemukselle.
Vapaamuotoiset hakemukset maanantaihin 27.5.2024 mennessä sähköpostilla johannes.pernaa(at)helsinki.fi.
Lue lisää konferenssista: https://natkomkemi.se/ncl2024/