Kemian opetuksen jaosto myöntää 1–3 jäsenelle hakemuksesta matkastipendin 23.–24.9.2024 Tukholmassa järjestettävään kemian opetuksen konferenssiin. Apurahapolitikka: Jaostolla on yhteensä 350 € rahoitus, joka jaetaan hakijoiden kanssa tasan. Jos on yks...